1) Šie noteikumi ir uzskatāmi par līgumu starp Uzsaktbiznesu.lv tīmekļa vietnes administrāciju (turpmāk tekstā – “Uzsaktbiznesu.lv”) un tīmekļa vietnes lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”). Katram Uzsaktbiznesu.lv vietnes lietotājam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem. Katru reizi, kad persona izmanto tīmekļa vietni, lejupielādē piegādātāju sarakstus, lejupielādē citus darbus vai publicē citu informāciju Uzsaktbiznesu.lv tīmekļa vietnē, tiek uzskatīts, ka persona ir iepazinusies ar šiem noteikumiem un tiem piekrīt.

2) Uzsaktbiznesu.lv tīmekļa vietne ir datu bāze, kuru var izmantot jebkurš lietotājs personīgiem mērķiem saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk tekstā – “Noteikumi”).

3) Visas autortiesības uz Uzsaktbiznesu.lv datu bāzi un mājas lapas dizainu pieder Uzsaktbiznesu.lv likumīgajam īpašniekam. Datubāzes lietotāji var to izmantot saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, nepārkāpjot datubāzes ražotāja un likumīgā pārziņa tiesības vai autortiesību un blakustiesību subjektu tiesības uz darbiem un blakustiesību objektiem, kas veido datubāzes saturu.

4) Aizliegts izplatīt vai nodot Uzsaktbiznesu.lv tīmekļa vietnē ietverto tekstu un grafisko materiālu citos informācijas nesējos jebkādā veidā un jebkādiem mērķiem, kas nav norādīti tīmekļa vietnē vai šajos noteikumos, bez Uzsaktbiznesu.lv rakstiskas piekrišanas.

5) Lietotājs izvēlas Uzsaktbiznesu.lv mājas lapā piedāvātos pakalpojumus un produktus tikai pēc saviem ieskatiem, Uzsaktbiznesu.lv nekādā gadījumā nav atbildīgs par lietotāja izvēlētā pakalpojuma vai produkta piemērotību vai pielietojamību konkrētam mērķim.

6) Lietotājs drīkst izmantot Uzsaktbiznesu.lv viņam sniegtos materiālus un informāciju tikai personīgiem mērķiem. Šo materiālu un informāciju ir aizliegts reproducēt, izplatīt vai izplatīt jebkādā veidā – gan par maksu, gan bez maksas.

7) Maksājumus var veikt, izmantojot Swedbank, Seb, Luminor, Citadele elektroniskās bankas pakalpojumus. Maksājumus var veikt eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot MakeCommerce.lv maksājumu platformu.

8) Piegāde – izvēlētie piegādātāju saraksti tiek nosūtīti uz lietotāja norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc apmaksas.

9) Naudas atmaksa – lietotājs, iegādājies mūsu piegādātāju sarakstus, piekrīt, ka nauda par intelektuālo īpašumu (par Uzsaktbiznesu.lv tirgoto produktu piegādātāju sarakstiem) netiek atmaksāta.